Yoga and Surfing retreat // Morocco

 Yoga og Surfing – En kærlighedskollision

Vi sidder i gårdhaven. På sølvbakken står en kande med myntethé og en skål med marokkanske nøddesmåkager. Loredana og Mohammed er iværksætterne bag Dfrost Morocco. Mohammed startede stedet med en ven, og mødte senere Loredana (halvt tysk/halvt italiensk), som købte den tidligere ejers anpart.

The Surf House
Mohammed fortæller, at tanken bag Dfrost var, at skabe et community og sted hvor man kunne kombinere surfing med hang-outs. Det skulle være muligt at komme på surf camp, bruge det meste af dagen på bølgerne, og efterfølgende komme tilbage og slappe af med ligesindede, uden det skulle koste spidsen af en jet-jager.  Sådan blev the surf house i Taghazout til.

Villa Surya – Et Boutique hotel
Her er det faktisk muligt at blive sund selvom man er på ferie og får masser af god mad. Loredana foræller, mens hun drikker af sin myntethé.  Hos os kombinerer vi bevægelse med afslapning. I Villa Surya, som er mere eksklusivt, lægger vægt på sundhed, wellness og udbyder yoga morgen og aften, massage, boblebad og sauna på tagterrassen.

Maden er primært vegetarisk og sund. Alle råvarene er købt på den lokale souk og krydderurterne dyrker de selv. Herfra tilbydes der dagsture, hvis man har brug for en pause fra surfing.

Surfing. Hårdt for kroppen, godt for sjælen
Surfing er en meget fysisk krævende sportsgren. Det er god modstandstræning at gå igennem bølgerne med boardet. Man tænker man ikke over at hvor aktiv man er ude i vandet, fordi man er koncentreret. Når man hele tiden bliver kølet ned, lægger man ikk mærke til hvor meget man sveder. Man bliver tit overrasket over hvor øm man bliver i muskler man ikke anede man havde.

Hvordan smelter i selv bevægelse ind i jeres eget liv?
Vi tilrettelægger altid dagen før, hvordan vores dag skal se ud. Her planlægger vi hvornår vi kan komme ud og dyrke vores passion som er surfing og at være i naturen. Jeg elsker at løbe på standen, når tidevandet er lavt og solen forsvinder bag havet.

Kan det blive for sent at lære at surfe?
Nej, min mor lærte at surfe i en alder af 57. Loredana smiler. Noget af det sjoveste ved at surfe forgår mens man lærer det.
Det handler om at tage en beslutning om at gøre det. Mohammed, sætter sig tilbage i sofaen. Bølgerne kan virke frygtindgydende store. Her skal du tage et valg hurtigt. Skal du hoppe op på bølgen eller skal du lade den passere?

Råd til newbies
Start på et soft top board på 8ft. Eller et Mini Malibu bræt på 7.6 ft. Lær det basale og små skridt af gangen. Vi anbefaler at man taget surf-lessons, fordi her bliver du observeret og   korrigeret så du får lært det ordentligt og optimalt fra starten. Når det er på plads, kan man øve sig på det indtil man er klar til næste skridt i processen.

Hvad koster det?
Vi laver pakker med med surfundervisning og leje af alt hvad det indebærer af udstyr. Priserne afhænger af om man vil bo i vores surf house eller i Villa Surya.

Hvis man er i tvivl, kan man ringe, e-maile eller chatte med os. Vi er glade for at hjælpe og vejlede.

Vores pakker indeholder som udgangspunkt, men kan justeres:

  • Alle måltider
  • Surfundervisning og leje af surf udstyr
  • Surf safari
  • Yoga morgen og aften
  • Logi
  • Pick up og drop off i Agadir lufthavn

Et ekspempel på priser kan være: 

En uge i delt værelse inklusiv mad og surfing, surflessons, surfudstyr, yoga og afhentning og drop off i Agadir lufthavn koster fra 499 euros

Hvis man er to venner der rejser sammen og vil dele lejlighed med 6 mennesker koster det fra 329 euro

En familie kan bo her en hel uge inklusiv yoga, surfing og udflugter til hele familien for 1399 euros
Vi henter altid vores gæster i lufthavnen i Agadir. Hvis man lander i Marrakesh koster en bus cirka €10 og ligger 3 ½ times kørsel derfra.

Man behøver ikke surf udstyr. Alt kan lejes. Bare send besøg vores site eller send os en mail på: www.dfrostsurfmorocco.nl 🙂

Sponsored #dfrost

Yoga and Surfing – A love collision

We are sitting in the courtyard. The smell of mint is rising from the teapot in front of us. Loredana and Mohammed are the entrepreneurs behind Dfrost Morocco. Mohammed started the business with a friend, later on he met Loredana (half German / half Italian) and she then bought the previous owner’s share.

The Surf House
Mohammed explains, that the idea behind Dfrost was to create a community and place where you could combine surfing with hang-outs. Where people could spend most of the day in the waves, come back and relax surf house, without spending a fortune. The surf house in Taghazout became the realization of that exactl idea.

Villa Surya – A Boutique Hotel
We wanted to make it possible to combine healthy eating with holidays, Loredana puts her mint tea on the table. We’d like pair movement with relaxation. In Villa Surya, which is the more exclusive part of De-frost, the emphasis is on health, wellness, yoga, massages, hot tubs and saunas on the roof top terrace and plenty of good, tasty, nutrition food.
The food is mainly vegetarian and healthy. All the produce is purchased at the local souk. The herbs and spices are grow at the location.

Surfing. Hard for the body, good for the soul.
Surfing is a very physically demanding sport. It takes a fair share of resistance training to be able to move through the waves with a board. You may not realize how active you are in the water because you are concentrating, Loredana explains. When we are cooled down, we don’t notice how much you sweat. A lot of people are often surprised by how sore their muscles, that you never knew you had, are.

How do you melt movement into your own lives?
We always organize the activities a day before. By doing so, we can plan when we have availability to get out and cultivate our passion – witch is surfing and connecting with nature. I love to run on the beach when the tide is low and the sun disappears behind the sea.

Is it ever to late to learn to surf?
No, my mother learned to surf at the age of 57. Loredana says smilingly. Part of the fun of surfing takes practice and patience. It is about making a decision and doing it. Mohammed, leans back on the couch. The waves may seem terrifyingly large. At this moment, you have to make a choice very quickly. Should you jump on the wave or allow it to pass?

Advice for newbies
Start on a soft top board at 8ft. Or a Mini Malibu boards at 7.6 ft. Learn the basics and take small step at a time. We recommend that you take surfing lessons. Then you will be observed and assisted, so that you will get the technique down properly from the start. Once it is in place, you can practice until you are ready for the next step in the process.

What does it cost?
We make packages with surf lessons and rental of all necessary equipment.Prices varies depending on whether you want to stay in our surf house or Villa Surya. If in doubt, you can call, email or chat with us. We are happy to help.

Our packages typically includes:
♣ All meals
♣ Surf Education and rental of surf equipment
♣ Surf safari
♣ Yoga morning and evening
♣ Logistics
♣ Pick up and drop off in Agadir airport

An price estime could look like: A week in a shared room including food and surfing, surf lessons, surf equipment, yoga and pick up and drop off in Agadir airport – total cost of 499 euros If you are two friends traveling together and want to share the apartment with 6 other people, its about 329 euros per person.  A family can stay here a whole week including yoga, surfing and excursions for the whole family for 1,399 eurosWe always picks up our guests at the airport in Agadir. If you land in Marrakesh the cost of a bus pick-up is about €10 and is a 3 ½ hour drive.  You do not need to have surf equipment. Everything can be rented. Just visit our site or send us an email at: www.dfrostsurfmorocco.nl 🙂

Sponsored #dfrost

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.