Coconut – the tropical palm fruit

 Kokos

Navn: Kokosnød / Cocos nucifera

Traditionel brug: Kokos har gennem tiden haft mange anvendelser lige fra kokosvand til kokosmel, kokosmælk til kokosolie. Kokosvand har tidligere været brugt til at rehydrere patienter.

Medicinske egenskaber: Kokosvandet, som særligt findes i de unge kokosnødder, har et højt indhold af vitaminer og mineraler. Derfor er den populær at drikke, som en flydende vitaminpille.
Kokosolien er særlig interessant på grund af sine mange helsebringende egenskaber. Den er mættet og har med sin specielle molekylestruktur vist sig at have en særlig gavnlig effekt på hjerte-kar-sygdomme. Den har ingen negativ indvirkning på kolesteroltallet, som det ellers i hovedreglen er tilfældet med mættet fedt. Kokosolie indeholder laurinsyre, som ellers kun findes i modermælk. I kroppen omdannes laurinsyre til monolaurin, som er et særdeles aggressivt våben mod bakterier, svampe og virus. Alt i alt har kokosolie altså en lang række gavnlige egenskaber.

Anvendelse: Da kokosolien er mættet, er den ideel at stege i. Men brug den også gerne i kaffen, spis den på en teske, lav oil pulling, brug den som bodylotion – jeg faktisk alt.

Coconut

Name: Coconut / Cocos nucifera

Traditional use: Historically coconut has had many uses ranging from coconut water to desiccated coconut, coconut milk to coconut oil. Coconut water has previously been used to rehydrate patients.

Medicinal properties: Coconut water, particularly found in the young coconuts, has a high content of vitamins and minerals. Therefore is a popular liquid vitamin drink.
Coconut oil is interesting because of its many health-giving properties. It is a saturated fatty acid, and with its special molecular structure it has shown to have a particularly beneficial effect on cardiovascular diseases. It has no negative impact on cholesterol levels, as is the general case of saturated fat. Coconut oil contains lauric acid, which is only found in breast milk. In the body it will be transformed into monolaurin lauric acid, which is a particularly aggressive weapon against bacteria, fungi and viruses. All in all, coconut oil has a whole range of beneficial properties.

Usage:
Since coconut oil is saturated fatty acid, it is ideal for frying. But you can also enjoy it in your coffee, eat it directly on a teaspoon, as oil pulling or body lotion – actually it is a universal tool for everything.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.